การสร้างเครือข่ายกับข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธ์ฯ

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล