การสิ้นสุดหน้าที่ในการตรวจลงตราและกระทำการนิติกรณ์ของกงสุลกิตติมศักดิ์

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล