การส่งมอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล