การเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล