กิจกรรมการบรรยายผ่านการทอดสดทาง Facebook โดยนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ในหัวข้อ “เพิ่มพลังชีวิต ให้คิดบวก”

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล