กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล