ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล