ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล