ขอเชิญชวนชาวไทยในเยอรมนีร่วมสวดพระพุทธมนต์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล