ขอเชิญชุมชนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมฟังบรรยายผ่านออนไลน์ในหัวข้อการบริหารสุขภาพจิตในช่วงโควิด ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 12.30-14.00 น. (เวลาท้องถิ่นของสหพันธ์ฯ)

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล