ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล