นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล