ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ปีงบประมาณ 2566

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล