ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล