ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล