ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถบัส ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล