พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล