พิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล