มาตรการชั่วคราวในการแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นลบ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริการฝ่ายกงสุล

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล