มาตรการล่าสุดสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล