มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล