มาตรการและขั้นตอนสำหรับคนไทยและคนต่างชาติจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ประสงค์จะเดินทางไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล