รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนเยอรมนีเพื่อขยายลู่ทางการค้า

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล