สถานเอกอัครราชทูตร่วมแสดงศักยภาพของไทยในด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อดึงดูดการลงทุนจากเยอรมนี

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล