สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมการกุศลที่บ้านพักคนชรา ภายใต้โครงการแทนรักด้วยใจเพื่อผู้สูงอายุ

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล