สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินส่งผู้แทนเข้าร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดป่าโพธิธรรม

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล