สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล