สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบริจาคยาในกลุ่มสารภูมิคุ้มกันโมโนโคลนัล (Casirivimab/Imdevimab) ใช้รักษาโรคโควิด-19 ให้กับรัฐบาลไทย

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล