สินค้าเกษตร อาหาร หัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติของไทย ในเยอรมนี – เปิดยิ่งใหญ่ที่ Thailand Pavilion ในงาน International Green Week ระหว่างวันที่ 17 – 26 มกราคม 2563

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล