อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของสำนักสงฆ์ชีวธรรมกุสลา

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล