เจ้าหน้าที่ของสมาคมบ้านหญิงเข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล