เที่ยวบินของสายการบินที่ผู้โดยสารชาวต่างชาติ และชาวไทยที่ประสงค์จะใช้บริการสถานกักตัวแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง สามารถซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล