เอกอัครราชทูตฯ มุ่งพัฒนาความร่วมมือกับสมาพันธ์อุตสาหกรรมเยอรมนี (The Federation of German Industries)

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล