เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล