ไทยขอขอบคุณไมตรีจิตของเยอรมนีที่มอบวัคซีน #AstraZeneca จำนวน ๓๔๖,๑๐๐ โดส

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล