ไทยในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนกรุงเบอร์ลิน (Berlin ASEAN Committee) จัดการเสวนาหัวข้อ “Urbanisation and Smart Cities in Southeast Asia”

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล