Author: thaiembassyberlin

งานพบปะกระชับมิตรระหว่างนักเรียนทุนพลเรือนและทหารในเยอรมนี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในเยอรมนี ได้จัดการประชุมระหว่างนักเรียนทุนพลเรือนและทหารในเยอรมนีรวม 56 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุนพลเรือนและทหารในเยอรมนีได้ทำความรู้จัก กระชับมิตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาเล่าเรียนในเยอรมนี นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับประชุมเชิงปฏิบัติการ...

งานประดับยศข้าราชการและนักเรียนทหาร

ไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ด้านการทหารมาเป็นระยะเวลายาวนาน อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกองทัพ ความร่วมมือด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เยอรมนีจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนทหารไทยเข้าศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพเยอรมนีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ไทยมีบุคลากรที่มีคุณภาพได้ไปช่วยพัฒนากองทัพและประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต...

วันกองทัพไทย

วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ดังเช่นทุกปี สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร กรุงเบอร์ลิน ได้จัดร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล