Author: thaiembassyberlin

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2563 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน – วันที่ 30...

สำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) 1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้ 2. การนัดหมายจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 60 วัน 3. การทำนัดหมายทำได้ 1 คน...

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ดูรายละเอียด ที่นี่…

เรื่องเกี่ยวกับกะทิ สำหรับผู้ที่สนใจ

คลิป vdo ขั้นตอนการเก็บมะพร้าว และกระบวนการผลิตกะทิ จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร #ThailandProducts https://youtu.be/gKmXlGV25CE

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล