Author: thaiembassyberlin

สินค้าเกษตร อาหาร หัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติของไทย ในเยอรมนี – เปิดยิ่งใหญ่ที่ Thailand Pavilion ในงาน International Green Week ระหว่างวันที่ 17 – 26 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน International Green Week 2020 ที่กรุงเบอร์ลิน โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราขทูต...

เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยและครอบครัวเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยในงาน Internationale Grüne Woche 2020 (17 – 26 มกราคม 2563)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยและครอบครัวเยี่ยมชม ชิม และช็อปสินค้าในคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ที่งาน International Green Week 2020 ระหว่างวันที่ 17 – 26...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล