Author: thaiembassyberlin

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

           ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียดที่นี่

สำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) 1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้ 2. การนัดหมายจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 60 วัน 3. การทำนัดหมายทำได้ 1 คน...

ขั้นตอนการติดต่อกับสายการบินสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย ในเดือนมีนาคม 2564 และเข้ากักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine – SQ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการติดต่อกับสายการบินสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเข้ากักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine – SQ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล