Author: thaiembassyberlin

การบรรยายแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์”

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ต้อนรับคณะผู้รับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” ซึ่งเป็นผู้พิพากษาจากศาลสถิตยุติธรรม นำโดยนายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค...

การหารือกับผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Roland Wein ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย (German...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล