Author: thaiembassyberlin

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุล จำนวน 2 อัตรา

               สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุล จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาจ้าง...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท KONKRUA GmbH & Co. KG ร่วมงาน AsiaBerlin Summit 2022

               14 กันยายน 2565 – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ...

กงสุลสัญจร ณ นครฮัมบวร์ค “การทูตเพื่อประชาชนทุกหนทุกแห่งเราดูแล”

               เมื่อวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล