Category: ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาออนไลน์ “Hydrogen Opportunities between Thailand and Germany”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ “Hydrogen Opportunities between Thailand and Germany” ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา...

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ น้ำใจสู้ภัย COVID-19 จากเยอรมนีถึงประเทศไทย

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ น้ำใจสู้ภัย COVID-19 จากเยอรมนีถึงประเทศไทย 1. ทีมกรุงเบอร์ลิน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ...

ขอเชิญชุมชนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมฟังบรรยายผ่านออนไลน์ในหัวข้อการบริหารสุขภาพจิตในช่วงโควิด ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 12.30-14.00 น. (เวลาท้องถิ่นของสหพันธ์ฯ)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล