Category: ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564...

พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ณ...

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล