Category: ข่าวกิจกรรม

ไทยและเยอรมนีร่วมการประชุม Political Consultation ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Political Consultation ไทย – เยอรมนี ครั้งที่ 2 ณ...

การหารือระหว่างไทยกับเยอรมนีเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับ Prof.Dr.Claudia Warning อธิบดีโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเยอรมนีในด้านการพัฒนาในช่วงกว่า 60 ปีที่ผ่านมา...

รายละเอียดการจัดงาน “เชื่อมมิตร จิตอาสา เยอรมนี”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอแจ้งรายละเอียดการจัดงาน “เชื่อมมิตร จิตอาสา เยอรมนี” วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 17.30...

แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อพัฒนาแรงงานและวิชาชีพพี่น้องชาวไทยในเยอรมนี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เปิดทำเนียบต้อนรับนายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ที่อยู่ระหว่างการตรวจนิเทศแรงงานที่สมาพันธรัฐสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 29...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล