Category: ข่าวกิจกรรม

สินค้าเกษตร อาหาร หัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติของไทย ในเยอรมนี – เปิดยิ่งใหญ่ที่ Thailand Pavilion ในงาน International Green Week ระหว่างวันที่ 17 – 26 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน International Green Week 2020 ที่กรุงเบอร์ลิน โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราขทูต...

เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยและครอบครัวเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยในงาน Internationale Grüne Woche 2020 (17 – 26 มกราคม 2563)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยและครอบครัวเยี่ยมชม ชิม และช็อปสินค้าในคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ที่งาน International Green Week 2020 ระหว่างวันที่ 17 – 26...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนเยอรมนีเพื่อขยายลู่ทางการค้า

เมื่อวันที่ 17 – 18 พ.ย. 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนเยอรมนี (เมืองดึสเซ็ลดอร์ฟ) เพื่อขยายลู่ทางการค้าสำหรับสินค้าอาหารและเกษตรของไทย รวมทั้งข้าวและยางพารา โดยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์...

การสร้างเครือข่ายกับข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธ์ฯ

กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธ์ (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi) เป็นพันธมิตรสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน พลังงาน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล