Category: ข่าวกิจกรรม

ขยายหุ้นส่วนไทย-เยอรมัน เพื่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะในงานมหกรรมสินค้าและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก “Hannover Messe”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Forum 2019 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 จัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเยอรมัน (DIHK)...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดงาน Thailand Business Network @ Hannover Messer 2019

งาน Hannover Messe เป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการฮันโนเวอร์ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 4.0 และความพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม 4.0 กับเยอรมนีและทุกประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน...

การบรรยายแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์”

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ต้อนรับคณะผู้รับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” ซึ่งเป็นผู้พิพากษาจากศาลสถิตยุติธรรม นำโดยนายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค...

การหารือกับผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Roland Wein ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย (German...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล