Category: ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

คำเตือนเรื่องพายุเข้าทั่วประเทศเยอรมนี ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63 ถึงวันอังคารที่ 11 ก.พ. 63

ด้วยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63 ​ถึงวันอังคารที่ 11 ก.พ. 63 มีคำเตือนเรื่องพายุเข้าทั่วประเทศเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จึงขอแจ้งพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับพายุรุนแรงทั่วพื้นที่ประเทศเยอรมนี ดังนี้ (1)...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล