Category: ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุล จำนวน 2 อัตรา

               สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุล จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาจ้าง...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล