Category: บทความ/สารคดีเทิดพระเกียรติ

เรื่องราวความจริง EP.1 การพระราชทานที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์

                รู้หรือไม่? ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงให้การสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดินโดยพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย โดยมีเนื้อที่กว่า...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล