Category: เอกสารประจำตัว

หนังสือเดินทาง

การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. (ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและเยอรมัน (ดูวันหยุดราชการคลิกที่นี่)   ติดต่อสอบถาม ที่อยู่...

บัตรประชาชน

บัตรประชาชน

เวลาทำการ 09.00 – 12.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและเยอรมัน (ดูวันหยุดราชการคลิกที่นี่) (ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) ติดต่อสอบถาม ที่อยู่ Lepsiusstraße 64-66,...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล