Category: ข่าวสารนิเทศ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปฏิบัติหน้าที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นผู้แทนอธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี...

ไทย-เยอรมนีกระชับความสัมพันธ์ฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

           เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าเยี่ยมคารวะ...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล