Category: ข่าวสารนิเทศ

ไทย-เยอรมนีกระชับความสัมพันธ์ฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

           เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าเยี่ยมคารวะ...

การส่งมอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

            เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับยา Casirivimab/Imdevimab...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล