Category: ข่าวสารนิเทศ

มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ออกมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด โดยมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวถือปฏิบัติและงดเว้นการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อแนวชายฝั่งทะเลและชายหาด อาทิ การสูบและทิ้งก้นบุหรี่ และขยะบนชายหาด...

เหตุรถบรรทุกวิ่งพุ่งเข้าชนตลาดคริสต์มาส กรุงเบอร์ลิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเรียนความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุรถบรรทุกพุ่งชนตลาดคริสต์มาสเมื่อคืนวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยรับชมภาพยนต์อนิเมชั่น “ฟ้าทอฝัน”

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยรับชมภาพยนต์อนิเมชั่น “ฟ้าทอฝัน” ชุดที่ 1 (the Inspiring King) จัดทำโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิขย์ โดย พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ฟ้าทอฝัน...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล