Category: ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน

“พระบารมีขจรไกล คุ้มครองภัยให้ประชาชนในภาคเหนือพ้นภัยโควิด-19”            ห้องตรวจเชื้อพระราชทานในภาคเหนือ เริ่มที่ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นแห่งที่ 6 จาก 20...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล