ข่าวกิจกรรม

แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อพัฒนาแรงงานและวิชาชีพพี่น้องชาวไทยในเยอรมนี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เปิดทำเนียบต้อนรับนายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ที่อยู่ระหว่างการตรวจนิเทศแรงงานที่สมาพันธรัฐสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 29...

อุตสาหกรรม 4.0 – ประเทศไทยพร้อมเพียงใด

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 61 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับ German Asia-Pacific Business Association – OAV และหอการค้าไทยเยอรมัน...

สถานเอกอัครราชทูตร่วมแสดงศักยภาพของไทยในด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อดึงดูดการลงทุนจากเยอรมนี

เมื่อได้ยินคำว่าอุตสาหกรรม 4.0 หรือเศรษฐกิจดิจิทัล หลายท่านอาจจะนึกถึงบริษัทขนาดใหญ่ของเยอรมนีที่ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ เช่น Kuka Siemens หรือ Bosch หรือบริษัทเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง SAP แต่ในความเป็นจริงแล้ว อุตสาหกรรม 4.0 กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทย...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล