ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

อัครราชทูตเข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดพุทธบารมี นครฮัมบูร์ก

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต และนางอ้อยทิพย์ ถนอมรอด เลขานุการโท เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดพุทธบารมี นครฮัมบูร์ก...

สำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) 1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้ 2. การนัดหมายจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 60 วัน 3. การทำนัดหมายทำได้ 1 คน...

การขายทอดตลาดพัสดุ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุจำนวน 91 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล