มาตรการสำหรับคนไทยและคนต่างชาติจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ประสงค์จะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล