ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

อัครราชทูตเข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดพุทธบารมี นครฮัมบูร์ก

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต และนางอ้อยทิพย์ ถนอมรอด เลขานุการโท เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดพุทธบารมี นครฮัมบูร์ก...

นิทรรศการออนไลน์ “๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงการต่างประเทศได้จัดนิทรรศการออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขให้กับปวงชนชาวไทย คลิ๊กที่นี่

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จึงร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย...

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีทอดกฐินของวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ได้จัดพิธีทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2563 เพื่อรักษาประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เข้าร่วมในการบำเพ็ญบุญในงานทอดกฐินสามัคคีของวัดในครั้งนี้ พร้อมชุมชนไทยและครอบครัวที่พำนักในเมือง...

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีทอดกฐินของศูนย์ปฎิบัติธรรมไลพ์ซิก ประจำปี 2563

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต และนางพรรณวิภา ณ บางช้าง...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของสำนักสงฆ์ชีวธรรมกุสลา

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 นางจอมขวัญ ภิญโญวิทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางพรรณวิภา ณ บางช้าง...

“กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓”

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในพิธีดังกล่าว เอกอัครราชทูต ณ...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร...

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ...

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน

“พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19”            นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน เพื่อภารกิจตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ รถตรวจโรคติดเชื้อฯ นี้...

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (Royal Thai Volunteers)

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”            ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2560...

การลงทะเบียนสำหรับคนไทยในเยอรมนีที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

           เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล