ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ น้ำใจสู้ภัย COVID-19 จากเยอรมนีถึงประเทศไทย

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ น้ำใจสู้ภัย COVID-19 จากเยอรมนีถึงประเทศไทย 1. ทีมกรุงเบอร์ลิน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ...

สำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) 1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้ 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดระบบให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 เดือน 3. การทำนัดหมายทำได้ 1...

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความสุขที่พ่อให้ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563

           งานดีๆ ที่ไม่ควรพลาด “เส้นทางแห่งความสุข” กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนประชาชนร่วมเยี่ยมชม…นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความสุขที่พ่อให้ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่...

วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย

           คนต่างชาติ (เฉพาะกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย) และคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2563 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate...

อัครราชทูตเข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดพุทธบารมี นครฮัมบูร์ก

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต และนางอ้อยทิพย์ ถนอมรอด เลขานุการโท เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดพุทธบารมี นครฮัมบูร์ก...

นิทรรศการออนไลน์ “๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงการต่างประเทศได้จัดนิทรรศการออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขให้กับปวงชนชาวไทย คลิ๊กที่นี่

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จึงร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย...

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีทอดกฐินของศูนย์ปฎิบัติธรรมไลพ์ซิก ประจำปี 2563

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต และนางพรรณวิภา ณ บางช้าง...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของสำนักสงฆ์ชีวธรรมกุสลา

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 นางจอมขวัญ ภิญโญวิทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางพรรณวิภา ณ บางช้าง...

“กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓”

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในพิธีดังกล่าว เอกอัครราชทูต ณ...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร...

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ...

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน

“พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19”            นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน เพื่อภารกิจตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ รถตรวจโรคติดเชื้อฯ นี้...

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (Royal Thai Volunteers)

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”            ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2560...

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน

  ดาวน์โหลด PDF ไฟล์

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

    ดาวน์โหลด PDF File 

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล