ข่าวกิจกรรม

เชิญชวนคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในเขตอาณาของ สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงทะเบียนเลือกตั้ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล