ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยเพื่อสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 24 – 26 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตได้จัดโครงการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยเพื่อสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 เพื่อเพิ่มทักษะด้านการทำอาหารไทยเพื่อพี่น้องชาวไทยสามารถนำไปประกอบอาชีพ ทั้งเป็นพ่อครัวแม่ครัวในร้านอาหารไทย เปิดซุ้มอาหารเป็นของตัวเอง ไปจนถึงธุรกิจ catering และรับทำอาหารส่งตามสั่งได้...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล