ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

สำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) 1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้ 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดระบบให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 เดือน 3. การทำนัดหมายทำได้ 1...

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ น้ำใจสู้ภัย COVID-19 จากเยอรมนีถึงประเทศไทย

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ น้ำใจสู้ภัย COVID-19 จากเยอรมนีถึงประเทศไทย 1. ทีมกรุงเบอร์ลิน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ...

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความสุขที่พ่อให้ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563

           งานดีๆ ที่ไม่ควรพลาด “เส้นทางแห่งความสุข” กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนประชาชนร่วมเยี่ยมชม…นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความสุขที่พ่อให้ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่...

นิทรรศการออนไลน์ “๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงการต่างประเทศได้จัดนิทรรศการออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขให้กับปวงชนชาวไทย คลิ๊กที่นี่

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ...

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน

“พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19”            นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน เพื่อภารกิจตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ รถตรวจโรคติดเชื้อฯ นี้...

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (Royal Thai Volunteers)

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2560 นั้น ปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565 นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้ง และพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตฯ ท่านเดิม ต่อนาย Frank Walter-Steinmeier...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุล จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2565...

ศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก หมุดสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี 160 ปี

ศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก ได้สร้างขึ้น (ก่อสร้าง (ใกล้กับบ่อน้ำเคอนิกจุฬาลงกรณ์) แล้วเสร็จในช่วงกลางปี พ.ศ. 2457 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6) ตามความประสงค์ของชาวเมืองบาด ฮอมบวร์ก...

สารจากนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในโอกาสเข้ารับหน้าที่             สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และบัดนี้ผมได้เดินทางมารับหน้าที่แล้ว             ผมขอให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งแน่นแฟ้นและใกล้ชิดอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของพี่น้องคนไทย...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล