เชิญชวนคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในเขตอาณาของ สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงทะเบียนเลือกตั้ง

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล