Category: ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จึงร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย...

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีทอดกฐินของวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ได้จัดพิธีทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2563 เพื่อรักษาประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เข้าร่วมในการบำเพ็ญบุญในงานทอดกฐินสามัคคีของวัดในครั้งนี้ พร้อมชุมชนไทยและครอบครัวที่พำนักในเมือง...

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีทอดกฐินของศูนย์ปฎิบัติธรรมไลพ์ซิก ประจำปี 2563

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต และนางพรรณวิภา ณ บางช้าง...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของสำนักสงฆ์ชีวธรรมกุสลา

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 นางจอมขวัญ ภิญโญวิทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางพรรณวิภา ณ บางช้าง...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล