Category: ข่าวกิจกรรม

กรรมการการเลือกตั้งเดินทางมายังกรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้นำนายปกรณ์ มหรรณพ และนายฐิติเชษฏร์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล...

ไทยให้สัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง เป็นประเทศแรกในเอเชีย

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้นำพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าพบนาย Guy...

งานพบปะกระชับมิตรระหว่างนักเรียนทุนพลเรือนและทหารในเยอรมนี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในเยอรมนี ได้จัดการประชุมระหว่างนักเรียนทุนพลเรือนและทหารในเยอรมนีรวม 56 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุนพลเรือนและทหารในเยอรมนีได้ทำความรู้จัก กระชับมิตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาเล่าเรียนในเยอรมนี นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับประชุมเชิงปฏิบัติการ...

งานประดับยศข้าราชการและนักเรียนทหาร

ไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ด้านการทหารมาเป็นระยะเวลายาวนาน อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกองทัพ ความร่วมมือด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เยอรมนีจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนทหารไทยเข้าศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพเยอรมนีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ไทยมีบุคลากรที่มีคุณภาพได้ไปช่วยพัฒนากองทัพและประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล