Category: ข่าวกิจกรรม

เชิญชวนคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในเขตอาณาของ สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงทะเบียนเลือกตั้ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สหภาพยุโรปปลดใบเหลืองของภาคประมงไทยไทยแล้ว

ประเทศไทยด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและกับสหภาพยุโรปจนประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU fishing) โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย...

ขอเชิญร่วมสมทบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

สถานการณ์วาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคใต้ ได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านที่อยู่อาศัย ชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพอย่างมาก ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสมทบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว โดยสามารถบริจาคได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 1....

Thai-Tag ที่มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก

ทุกปีในช่วงปลายปีภาควิชาไทยศึกษา สถาบันเอเชียแอฟริกา มหาวิทยาลัยฮัมบวรก์ จัดงาน Thai-Tag หรือ วันไทย ขึ้นเพื่อเผยแพร่พัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทย ในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร. Volker Grabowski หัวหน้าภาควิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล