Category: ข่าวกิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินส่งผู้แทนเข้าร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดป่าโพธิธรรม

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นางอรพินทร์ ลีลิตธรรม อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดป่าโพธิธรรม กรุงเบอร์ลิน โดยมีพระครูวิเศษศาสนกิจโกศล เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์...

สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีและวันออกพรรษาที่วัดพุทธเมตตาบารมี นครเบรเมน

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ อัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีและวันออกพรรษาที่วัดพุทธเมตตาบารมี นครเบรเมน โดยมีพระสงฆ์จำนวน 12 รูปจากวัดสาขาเข้าร่วมในพิธี...

กิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับวัดพุทธาราม กรุงเบอร์ลิน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพุทธาราม กรุงเบอร์ลิน โดยมีพระโสภณพุทธิวิเทศ ประธานสมาคมวัดพุทธาราม...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล