Category: ข่าวกิจกรรม

อีกก้าวของความสำเร็จของความร่วมมือทวิภาคีไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไทย-เยอรมัน ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานอาชีพและการบูรณาการกับภาคเอกชน” (“Upgrading Professional Standards...

รวมพลังความดี ในกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของชุมชนไทยในกรุงเบอร์ลิน

หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในช่วงเช้าของวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายสำหรับทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561...

ไทยในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนกรุงเบอร์ลิน (Berlin ASEAN Committee) จัดการเสวนาหัวข้อ “Urbanisation and Smart Cities in Southeast Asia”

ในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนกรุงเบอร์ลิน (Berlin ASEAN Committee – BAC) วาระครึ่งแรกของปี 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินได้จัดการเสวนาหัวข้อ “Urbanisation and Smart Cities...

« กรุณาเลือกเมนูสำหรับบริการกงสุล